Latest news
Most popular
Main menu
News
History
Structure
Personalia
Events
Manuscripts
Publications
IOM Journals
PhD Program
Videos (rus)
Buy books (rus)
Library (rus)
IOM (rus)
What's most interesting for you?

Mahmud
Kerimov

Publications

[2012]

Orta əsrlər şərqinin t arixşün asliği və mənbəşünasliği. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəbcalq elmi simpoziumun Materiallari (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Redaksiya heyəti: Mahmud Kərimov, Nailə Vəlixanlı, Gövhər Baxşəliyeva, Şahin Mustafayev, Fərda Əsədov, Şirindil Ahşanov. Bakı, Elm 2012.


IOM's page contains
Publications597
Monographs285
Papers311
b_barabanov_1941.jpg
b_mez_1973.jpg
b_vassilkov_co_2005.jpg
b_kychanov_1973.jpg
b_bosworth_1971.jpg
Random news: Announcements
On July 3, 2020, at the online meeting of the Council of Young Scholars at the IOM RAS, junior researcher of the institute M. Fionin will read a lecture Byzantine manuscript menologies.
Read more...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type