Latest news
Most popular
Main menu
News
History
Structure
Personalia
Events
Manuscripts
Publications
IOM Journals
PhD Program
Videos (rus)
Buy books (rus)
Library (rus)
IOM (rus)
What's most interesting for you?

Mahmud
Kerimov

Publications

[2012]

Orta əsrlər şərqinin t arixşün asliği və mənbəşünasliği. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəbcalq elmi simpoziumun Materiallari (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Redaksiya heyəti: Mahmud Kərimov, Nailə Vəlixanlı, Gövhər Baxşəliyeva, Şahin Mustafayev, Fərda Əsədov, Şirindil Ahşanov. Bakı, Elm 2012.


IOM's page contains
Publications694
Monographs316
Papers376
b_diakonoff_co_1985.jpg
b_mescherskaya_1997.jpg
Random news: Announcements
The next Far Eastern Studies Seminar LXII of the Department of Far Eastern Studies (IOM RAS) will be held on February 21, 2024, at 14:00. Egor A. Bagrin, Candidate of Sciences in History, will give a talk titled “Military factors in the early period of Russia’s spread to the southern Far East (1649–1662)”.
Read more...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type