Latest news
Most popular
Main menu
News
History
Structure
Personalia
Events
Manuscripts
Publications
IOM Journals
PhD Program
Videos (rus)
Buy books (rus)
Library (rus)
IOM (rus)
What's most interesting for you?

Mahmud
Kerimov

Publications

[2012]

Orta əsrlər şərqinin t arixşün asliği və mənbəşünasliği. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəbcalq elmi simpoziumun Materiallari (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Redaksiya heyəti: Mahmud Kərimov, Nailə Vəlixanlı, Gövhər Baxşəliyeva, Şahin Mustafayev, Fərda Əsədov, Şirindil Ahşanov. Bakı, Elm 2012.


IOM's page contains
Publications649
Monographs303
Papers344
b_klyashtornyi_co_1988.jpg
b_rybakov_2005.jpg
b_menshikov_1959.jpg
Random news: Announcements
On March 23, 2020, at the Far Eastern Studies Seminar organized by the Department of Far Eastern Studies of the IOM RAS, researchers of the institute A.V. Zorin and A.A. Sizova will submit presentation On the most famous Tibetan text from Khara-Khoto.
Read more...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type