Latest news
Most popular
Main menu
News
History
Structure
Personalia
Events
Manuscripts
Publications
IOM Journals
PhD Program
Videos (rus)
Buy books (rus)
Library (rus)
IOM (rus)
What's most interesting for you?

Mahmud
Kerimov

Publications

[2012]

Orta əsrlər şərqinin t arixşün asliği və mənbəşünasliği. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəbcalq elmi simpoziumun Materiallari (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Redaksiya heyəti: Mahmud Kərimov, Nailə Vəlixanlı, Gövhər Baxşəliyeva, Şahin Mustafayev, Fərda Əsədov, Şirindil Ahşanov. Bakı, Elm 2012.


IOM's page contains
Publications670
Monographs309
Papers359
p_ppipkn_1981_p4.jpg
b_stcherbatsky_1988.jpg
b_menshikov_2003.jpg
b_yakhontova_1996.jpg
b_rudoi_co_2002b.jpg
Random news: Announcements
On November 15‒17, 2021, the Second International Сodicological Conference ‘Oriental Manuscripts: Scriptoria, Monastic Libraries and Book Workshops in the East in the Middle Ages’ will be held at the IOM, RAS.
Read more...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type