Latest news
Most popular
Main menu
News
History
Structure
Personalia
Events
Manuscripts
Publications
IOM Journals
PhD Program
Videos (rus)
Buy books (rus)
Library (rus)
IOM (rus)
What's most interesting for you?

Mahmud
Kerimov

Publications

[2012]

Orta əsrlər şərqinin t arixşün asliği və mənbəşünasliği. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəbcalq elmi simpoziumun Materiallari (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Redaksiya heyəti: Mahmud Kərimov, Nailə Vəlixanlı, Gövhər Baxşəliyeva, Şahin Mustafayev, Fərda Əsədov, Şirindil Ahşanov. Bakı, Elm 2012.


IOM's page contains
Publications673
Monographs312
Papers359
b_perepelkin_1968.jpg
b_shiffmann_1977.jpg
b_livshits.i_co_1979.jpg
b_shiffmann_1963b.jpg
Random news: Announcements
On Juy 6, 2020, at the meeting of the Academic Council of the IOM RAS, A.V. Zorin and L.I. Kryakina will submit the lecture On an Unique 18th Century Kalmyk Scroll in Tibetan: Some Issues of Textology and Conservation.
Read more...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type