Latest news
Most popular
Main menu
News
History
Structure
Personalia
Events
Manuscripts
Publications
IOM Journals
PhD Program
Videos (rus)
Buy books (rus)
Library (rus)
IOM (rus)
What's most interesting for you?

  Print

Orta əsrlər şərqinin t arixşün asliği və mənbəşünasliği. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəbcalq elmi simpoziumun Materiallari (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Redaksiya heyəti: Mahmud Kərimov, Nailə Vəlixanlı, Gövhər Baxşəliyeva, Şahin Mustafayev, Fərda Əsədov, Şirindil Ahşanov. Bakı, Elm 2012.


Azərbaycan respublikasiprezidentinin sərəncami
Akademik Ziya Bünyadovun 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqmda


2011-ci ilin dekabr ayında Azərbaycanm görkəmli tarixçisi və şərq- şünas alimi, tanınmış ictimai xadim, tarix elmləri doktoru, professor, Dövlət mükafatı laureatı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun anadan olmasımn 90 ili tamam olur.

Zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığı sayəsində Ziya Bünyadov respubli- kamızda tarix elminin yeni mərhələyə yüksəldilməsi işinə layiqli töhfələr vermişdir. Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərinə dair uzun illər ərzində meydana gətirdiyi fundamental tədqiqatlar, eləcə də orta əsrlərə aid çox sayda mənbələrin tərcüməsi ilə yanaşı onlara yazdığı geniş şərhlər alimə böyük şöhrət qazandırmışdır. Azərbaycanda yeni ərəbşünas tarix- çilər nəslinin formalaşmasında onun fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasımn 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, ölkəmizdə tarix elminin inkişafı sahəsində müs- təsna xidmətlər göstərmiş akademik Ziya Bünyadovun 90 illik yubile¬yinin keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublika- sımn Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə akademik Ziya Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasınm Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 noyabr 2011-ci il.

PDF-files

Аннотация, Akademik Ziya Bünyadovun 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqmda, Приветственное слово М.К.Керимова, MÜNDƏRİCAT, Содержание

KeywordsIOM's page contains
Publications687
Monographs313
Papers372
b_struwe_1923.jpg
b_kuznetsov.b_1978.jpg
b_erman_1959.jpg
b_stcherbatsky_1988.jpg
Random news: Announcements
The documentary on Islamic calligraphy “The Dot” (2020) will be shown as part of Public Lectures at the IOM RAS (with support from the Ibn Sina Foundation) at 17:30 on Wednesday, December 7, 2022.
Read more...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type