Последние новости
Часто просматриваемые
Главное меню
Новости
История
Структура
Personalia
Научная жизнь
Рукописи
Публикации
Лекторий
Периодика
Архивы
Экскурсии
Продажа книг
Спонсорам
Аспирантура
Библиотека
ИВР в СМИ
IOM (eng)
  Версия для печати

Саруулбуян Ж. Марзан Шаравын шинээр олдсон нэгэн бүтээлийн тухай // Культурное наследие монголов: коллекции рукописей и архивных документов. Сборник докладов III международной научной конференции. 20‒22 апреля 2017 г. Санкт-Петербург. Россия. СПб.; УБ., 2019. С. 151—160.


Марзан Шаравын хос шүүгээн дээр зурсан аж байдлын сэдэвт нэгэн зургийн тухай ярихын өмнө ер монголчууд хүний амьдралыг энгүүнээр уран егөөтэй дэлгэмлээр өгүүлсэн монгол зургийг хэрхэн бүтээж ирснийг дурдалтай. Нүүдэлчдийн амьдралын онцлогоос болж бурхан шүтээн, элдэв зураг урлалаа бүтээх, түүнийг хадгалан нүүдэллэн авч явах өөрсдийн онцгой аргатай байсан. Мэдээж суурынмал соёлтой ард түмнүүдийн урлаг шиг нэг хананд байнга байлгах, том хэмжээгээр урлалаа бүтээх нь тухайн нүүдэлчдийн хувьд хязгаарлагдмал байсан. Хүрээ хийд, орон суурин газар бол бурханы хөрөг дүр, танка зургуудыг томоор бүтээхдээ хананд нь суурин бүтээхээс татгалзаж голдуу хуйлмал зургууд бүтээж байсан...

К содержанию сборника...

PDF-файлы

Полный текст статьи

Ключевые словаНа сайте СПб ИВР РАН
Всего публикаций10852
Монографий1571
Статей9068
Случайная новость: Объявления
23–24 июня 2022 г. в ИВР РАН пройдет международная конференция «Перспективы и проблемы тангутоведения в XXI веке», посвященная памяти Е. И. Кычанова (22.06.1932 — 24.05.2013).
Подробнее...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov

 Российская академия наук Yandex Money Counter
beacon typebeacon type