Последние новости
Часто просматриваемые
Главное меню
Новости
История
Структура
Personalia
Научная жизнь
Рукописные сокровища
Публикации
Лекторий
Периодика
Архивы
Работа с рукописями
Экскурсии
Продажа книг
Спонсорам
Аспирантура
Библиотека
ИВР в СМИ
IOM (eng)
  Версия для печати

Мөнхсайхан С. Уламжлалт монгол хэл зүйн бичгүүдийн хэл шинжлэлийн ач холбогдол хийгээд сурвалж бичгийн үнэ цэнэ // Культурное наследие монголов: коллекции рукописей и архивных документов. Сборник докладов IV международной научной конференции. 18—19 апреля 2019 г. Улан-Батор. СПб.; Улан-Батор. 2021 г. С. 121–135.


Бидний үед өвлөгдөн ирсэн уламжлалт хэл зүйн бичгүүд нь эдүгээ монгол бичиг үсгийн түүх соёлын үнэт өв болон үлджээ. Иймээс эдгээр бичгүүдийг хэвлэн нийтлэх, судлан сурталчлах ажлыг монголч эрдэмтэд өөрсдийн хүчин чармайлтаар тасралтгүй хийсээрирсэн байдаг. Зохиогч энэхүү ажилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах зорилгоор XVIII–XX зууны үед хэвлэгдсэн есөн хэл зүйн бичгийг танилцуулж байна. Эдгээр сурвалж бичгүүдэд уйгуржин монгол бичгийн зөв бичих ёс хийгээд монгол хэлний авиа зүй, үг зүй, үсэг зүй, хэл зүйн харьцааг нарийн тодорхойлон заасан байдаг бөгөөд энэхүү үзэл баримтлалыг одоог хүртэл мөрдсөөр байгаа билээ.

The traditional grammars inherited in our time have become a historical and cultural valuable heritage of script. Therefore, Mongol scholars have been persistently studying and publicizing these grammars. The author presents nine grammars that were published during the 18th to 20th centuries to contribute. There are details of the correct spellings of the Uyghuro-Mongol script, phonology, morphology, and linguistic relation of the Mongolian language in these source documents.

К содержанию сборника...

PDF-файлы

Полный текст статьи

Ключевые словаНа сайте СПб ИВР РАН
Всего публикаций10956
Монографий1589
Статей9109
b_amusin_1971.jpg
Случайная новость: Объявления
3-4 октября 2023 г. Институт восточных рукописей РАН проводит Конференцию «Древневосточные этюды», посвященную 120-летию со дня рождения Юрия Яковлевича Перепелкина (1903-1982), 95-летию со дня рождения Мухаммада Абдулкадыровича Дандамаева (1928-2017), 90-летию со дня рождения Олега Дмитриевича Берлева (1933-2000).
Подробнее...


Programming© N.Shchupak; Design© M.Romanov


beacon typebeacon type